Musik till podcasts


Jag är musiker och gör gärna vinjetter och ljud till podcasts!

Jag kan erbjuda ett paket med intro, avslutning (som du kan fade:a in medan avsnittet avslutas) och kortversioner på några sekunder som du kan klippa in mellan olika segment i din podcast.